Klijentima nudimo uslugu @Remote-a (Daljinskog nadgledanja) njihovih fotokopir aparata. Na taj način svu brigu preuzimamo mi i daljinskom kontrolom imamo uvid u eventualne kvarove, promene na rezervnim delovima, količinu tonera i vašu potrošnju.

Otuda, servis može uvek i na vreme reagovati i obezbediti vam neprekidan proces štampe i kontrolu troškova. Trend outsorcinga na ovom polju učiniće da se pravi ljudi uvek nađu na pravom mestu i u pravo vreme.


@Remote tehnologija je dizajnirana za proizvodnju i prikupljanje informacija od korisničkih uređaja koji imaju pristup mreži. Status uređaja može se detektovati u realnom vremenu i vreme odziva servisa je znatno brže, sve u cilju predostrožnosti od eventualnih neželjenih problema/posledica. Automatski se kontroliše potrošnja tonera, čime se povećava efikasnost poslovanja, a aparat sam šalje zahtev za repromaterijalom dobavljaču na već prethodno definisanu mail adresu, što korisnicima dodatno olakšava posao. U slučaju pojave neke greške/kvara, aparat šalje informaciju o istom na server tako da servisna služba može brže i efektivnije da reaguje, bez potrebe da prethodno dijagnostikuje o kakvom se problemu radi, samo treba da se posveti njegovom rešavanju. U svakom trenutku moguć je uvid u broj odštampanih, kopiranih ili skeniranih fajlova, crno belih ili u boji, jednostranih ili dvostranih, što omogućava veoma preciznu analizu© 2024 NetPlanet. Sva prava zadržana.