Bezbednost dokumenata je od velike važnosti za zaštitu osetljivih poslovnih informacija, kao i od suštinskog značaja za održanje konkurentske prednosti, usaglašenosti i produktivnosti. Naš paket sa identifikacionom karticom omogućava kontrolu korisničkog pristupa standardnim funkcijama RICOHovih aparata. Na taj način se sprečava uvid, kopiranje i slanje poverljivih informacija od strane neautorizovanih korisnika. Upotreba kartica autentikacije takođe eliminiše potrebu za unosom lozinke ili PINa, koji lako mogu biti otkriveni.

Pored poboljšanja opšte bezbednosti, CAP poboljšava i efikasnost tako što omogućava evidentiranje pristupa aparatu i praćenje  poverljivih dokumenata. Isto tako, ograničenim pristupom kopiranju, štampanju i skeniranju, kontrolišu se troškovi. CAP je dostupan kao rešenje pogodno za do 500 korisnika na nivou preduzeća, tako da svako može sebi priuštiti ojačanje bezbednosti dokumenata.© 2024 NetPlanet. Sva prava zadržana.