Equitrac Office (za kompanije) i Equitrac Express (za škole i univerzitete), su softveri za optimizaciju troškova štampanja i kopiranja.U poslednje vreme, sve kompanije se suočavaju sa potrebom smanjivanja troškova, ali takođe imaju potrebu i za optimizacijom u upravljanju i organizaciji dokumenata. Equatrac je rešenje koje zadovoljava obe potrebe. Jednom kada instalirate softver, on će pratiti svaki odštampani, kopirani ili skenirani fajl na bilo kom uređaju u okviru kompanije. Ovakav vid praćenja dokumenata na mreži je osnova za preciznu preraspodelu i obračun troškova. Ukoliko znate ko je odštampao nešto, znaćete i ko za to treba da plati ! Možete da fakturišete uslugu pojedincima ili sektoru firme. Ove informacije će vam pomoći pri donošenju odluka o predviđenom budžetu za štampanje, dokumentima i tehnološkim investicijama.© 2024 NetPlanet. Sva prava zadržana.