Optimizacija štampe

Da li znate koliki su ukupni troškovi štampe u vašoj firmi ? Da li možete da kontrolišete svoje troškove štampe ? Imate li statistiku koliko je svaki od zaspolenih odštampao strana ?

Upravljanjem resursima za štampanje, imate kontrolu i možete upravljati svojim troškovima. Svedite vaše troškove na minimum.


© 2024 NetPlanet. Sva prava zadržana.